top of page

CYCLUS 3
Shinzui Shiatsu

De 8 Buitengewone of Wondermeridianen vormen de rode draad in deze Cyclus. We werken met dit oorspronkelijke en aparte netwerk dat ondermeer een belangrijke regulerende functie heeft van de Ki in de klassieke Meridianen.

Verder verdiepen we ons in alles wat we in de vorige cycli gezien hebben en betreden we enkele nieuwe paden van lichaamswerk.

 

‘De circulatie van Ki en Bloed stroomt onophoudelijk dag en nacht zoals eb en vloed’

                                                                                                                                     Yu Yan

 

Cyclus 3 omvat minimum 160 lesuren en 50 uur stage, 50 verslagen en 2 case-study’s van 10 verslagen. De bijdrage is variabel (zie agenda) en het examen wordt afgenomen door 3 erkende leraars.(175€) Certificatie door Shinzui Shiatsu School en de BSF.

bottom of page